Mơ thấy có người khác phái ôm mình có ý nghĩa gì?

Đối với các nước phương Tây thì ôm là một hình thức giao tiếp thường gặp. Tuy nhiên, tại các nước phương Đông thì hành động này thể hiện nhiều cảm xúc trong đó. Vậy việc xuất hiện giấc mơ thấy người…